Sanoplasma

Dlaczego Sanoplasma ?

Rifetech jest europejską firmą zajmującą się rozwojem innowacyjnych technologii w dziedzinie medycyny alternatywnej i biorezonansu. Twarzą naszego zespołu jest biolog Dr. Dr Dagmara Jančová, ściśle współpracujemy również z ekspertami z Wydziału Elektrotechniki i Technologii komunikacyjnych Politechniki w Brnie (VUT Brno). W procesie rozwoju Sanoplasmy  udało nam się połączyć kilka unikalnych funkcji terapeutycznych w jednym urządzeniu:
⦁ testowanie odpowiedzi układu autonomicznego na impulsy elektromagnetyczne
⦁ wsparcie aktywności elektromagnetycznej organizmu
⦁ ukierunkowana stymulacja określonych ścieżek nerwowych
⦁ wpływanie elektrycznymi polami oscylacyjnymi na mikroorganizmy patogenne

 

Sanoplasma  oraz HRV biofeedback

Nasz plazmowy generator elektromagnetycznych pól oscylacyjnych z funkcją testowania odpowiedzi autonomicznego układu naczyniowego, to innowacyjne urządzenie NOWEJ GENERACJI

Z punktu widzenia intensywności pola elektrycznego Sanoplasma  ma wyraźną przewagę nad technologiami podobnego typu, o czym świadczy rzetelny naukowy raport pomiarów porównawczych generatorów plazmy przeprowadzony na Politechnice w Brnie (VUT Brno).
Porównawczy pomiar z wykorzystaniem konkurencyjnych urządzeń przeprowadzono w procesie opracowywania naszego produktu, w celu określenia jego unikalnych parametrów.
Sanoplasma powstała dzięki wieloletniemu doświadczeniu wielu ośrodków doradczych z obszaru UE.

Precyzyjne wyważenie elementów elektrycznych i magnetycznych, właściwa intensywność oraz kształt emitowanego sygnału, metoda generowania częstotliwości – są to niezbędne czynniki, które sprawiają, że nasza lampa plazmowa jest innowacyjnym urządzeniem NOWEJ GENERACJI.
HRV biofeedback (Heart Rate Variability)
Sanoplasma  umożliwia testowanie bioelektromagnetycznych interakcji z wykorzystaniem biofeedbacku HRV (Heart Rate Variability), to znaczy odpowiedzi autonomicznego układu nerwowego, objawiających się zmianami rytmu serca (odruch Nogiera). Dzięki wykrywaniu reakcji organizmu na określone częstotliwości poprzez ukierunkowaną stymulację określonych ścieżek nerwowych, można indywidualnie regulować sygnał terapeutyczny tak, aby wspierał aktywność elektromagnetyczną organizmu, co w praktyce pozwala na kompensację wielu procesów patologicznych jednocześnie. Na przykład, jeśli pacjent doświadcza stanów lękowych a także cierpi z powodu migreny i alergii to, poprzez biofeedback, stworzymy protokół dostosowany do rozwiązania wszystkich tych problemów w czasie jednej kuracji terapeutycznej.

 

Fizyka, nie magia

Opracowany w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu fizyki i biologii komórkowej.

Biologia komórkowa dowiodła, że oprócz tradycyjnie postrzeganej struktury receptorów w błonach komórkowych, które odbierają i reagują na cząsteczki fizyczne, istnieją również struktury, takie jak rzęski pierwotne, które reagują na wibracje. Anteny na tych „odbiornikach energii” wibrują jak tunery. Jeśli wibracje otoczenia rezonują z anteną receptora, ładunek białka i receptor zmieniają kształt, ponieważ receptory są zdolne do odczytu pola energetycznego.
Dlatego przestarzały jest pogląd, że na fizjologię komórki mogą wpływać jedynie cząsteczki fizyczne. Biologiczne zachowanie organizmu można kontrolować na przykład z wykorzystaniem impulsów elektromagnetycznych, podobnie jak w przypadku zastosowania kuracji farmakologicznych.
Wpływem pola elektromagnetycznego na systemy biologiczne na płaszczyźnie biomolekularnej zajmuje się bioelektrodynamika, której pionierem w Czeskiej Republice jest inż. Jiří Pokorný, DrSc., Członek Akademii Nauk Republiki Czeskiej. Badania pokazują, że w pewnych okolicznościach zewnętrzne impulsy mogą pobudzać oscylacje mikrotubuli tworzących wrzeciono mitotyczne, w pobliżu którego powstaje lokalne pole elektryczne o wysokiej częstotliwości, zmiennej strukturze przestrzennej oraz dużej intensywności,które może zakłócić proces mitozy. Badania znajdują zastosowanie głównie w medycynie, a ta zaczyna dostrzegać w krótkich impulsach elektrycznych obiecującą metodę leczenia nowotworów.

 

Dlaczego używamy SANOPLASMY  do wspomagania terapii procesów patologicznych?

Cząsteczki są w stanie absorbować promieniowanie o tych samych częstotliwościach, które same emitują.

Aby zjonizowany gaz mógł być uznany za plazmę, musi przejawiać zachowania kolektywne, czyli posiadać zdolność generowania globalnych pól elektrycznych i magnetycznych oraz reagowania na takie globalne pola. Drugą podstawową właściwością jest quasi neutralność, czyli dążenie do równowagi ładunków dodatnio naładowanych jonów i ujemnie naładowanych elektronów w jednostce objętości plazmy. Plazma zawiera swobodne ładunki elektryczne, dzięki czemu przewodzi prąd.
Plazma jest idealnym medium do mieszania i przesyłania różnych typów sygnałów. Rurka plazmowa emituje widma elektryczne i magnetyczne w częstotliwościach mierzonych nawet w teraherzach, które poznawalne są po czerwonym kolorze plazmy.
Dzięki okrągłemu kształtowi rura plazmowa emituje tak zwane solitonowe fale Zennecka. Fala Zennecka działa następnie w różnych częściach ciała – na przykład w komórkach lub tkankach.

 

Działanie Sanoplasma  opiera się na prawie fizyki Kirchoffa:

Cząsteczki są w stanie absorbować promieniowanie o tych samych częstotliwościach, które same emitują.

Jeśli częstotliwość energii emitowanej przez rurkę plazmową odpowiada emisji, a zatem i częstotliwości absorpcji narządu, następuje celowa stymulacja określonych ścieżek nerwowych i wspieranie aktywności elektromagnetycznej organizmu, co może skutkować kompensacją procesów patologicznych.

Jak działa terapia elektromagnetyczna z aplikatorem plazmowym?
Działanie generatora plazmy ma pozytywny wpływ na przebieg ostrych i przewlekłych chorób.
Terapia ta opiera się na działaniu elektromagnetycznych fal oscylacyjnych na patogenne mikroorganizmy. Jeśli zsynchronizujemy długość fali promieniowania generatora z rzeczywistą długością jednej z wewnętrznych struktur patogenu, struktura ta zostanie poddana wibracji i zaburzona mechanicznie. Efekt ten można porównać do zjawiska, kiedy szkło pęka pod wpływem głosu głosu śpiewaczki operowej. W praktyce metodę tę stosuje się najczęściej przy wykorzystaniu długości cząsteczek DNA i RNA.

Do obliczenia efektywnej częstotliwości, korzystamy z fizycznej konwersji z prędkością światła. Jeśli podzielimy prędkość światła przez rzeczywistą długość cząsteczki DNA, otrzymamy odpowiednią częstotliwość rezonansową drobnoustroju. Następnie przekształcamy ją na niższe harmoniczne częstotliwości, możliwe do wykorzystania w paśmie częstotliwości generatora plazmy. Do obliczeń używamy zarówno prędkości światła w próżni, jak i prędkości światła w organizmach żywych. Następnie zaś stosujemy oba rodzaje uzyskanych częstotliwości.

Obecnie, na podstawie długości cząsteczek RNA nowych szczepów wirusa, stosujemy tę metodę do obliczania częstotliwości rezonansowych Koronawirusa COVID-19 .

 

Czy terapia elektromagnetyczna SANOPLASMĄ  może mieć skutki uboczne

PLAZMA NOWEJ GENERACJI emituje fale elektromagnetyczne rzędu Hz i kHz, z maksymalną częstotliwością 900 000 Hz. Eksperymentalnie dowiedziono, że taki zakres fal działa na mikroorganizmy, takie jak wirusy, bakterie, grzyby, pierwotniaki, bezkręgowce – płazińce, glisty a także roztocza. Bardziej szczegółowe dane dotyczące poszczególnych pasm dla danego rodzaju organizmu odnaleźć można w literaturze Dr. Huldy Clark, która testowała te pasma w warunkach laboratoryjnych. Możliwe jest prześledzenie związku między złożonością organizmu a pasmem częstotliwości, w którym jego komórki zaczynają rezonować. Zasadniczo można stwierdzić, że im bardziej złożony jest organizm i im wyższą posiada strukturę wewnętrzną, tym wyższe jest jego pasmo częstotliwości. Ssaki, w tym ludzie, reagują dopiero na częstotliwości od 3 MHz i wyższe.
Sanoplasma  to certyfikowane urządzenie, którego zakres częstotliwości i siła sygnału nie są szkodliwe dla organizmu, w czasie normalnego użytkowania. Jeśli nie macie Państwo doświadczenia z generatorem plazmy, przy pierwszym użyciu nie zalecamy stosowania urządzenia ponad godzinę. Także później stosuje się jedno bądź dwu godzinowe seanse, a przypadkach występowania ostrych dolegliwości maksymalny czas użycia urządzenia to trzy godziny. Po zastosowaniu organizm musi przetworzyć substancje niepotrzebne, powstałe podczas rozkładu drobnoustrojów. Jeśli dopuścimy do zbyt długiego oddziaływania częstotliwości, układ limfatyczny zostanie zaśmiecony, co może powodować nudności. Uczucie senności i zmęczenia jest zupełnie normalne.

 

Dlaczego dotąd nie słyszeliście Państwo o terapii elektromagnetycznej?

Współczesna nauka „nie pojęła” wszystkich idei i pomysłów genialnego wynalazcy Nikoli Tesli, a wiele z nich zostało „zatraconych”.
Ten genialny wynalazca prowadził badania również w dziedzinie technologii medycznych, wykorzystując elektryczność o wysokiej częstotliwości do elektroterapii. Wielką spuścizną Tesli dla medycyny jest zaniedbywana przez długie lata, tak zwana terapia mechaniczna. Do jej celów opracował elektromechaniczny oscylator, który przez wiele lat doskonalił i miniaturyzował. Oscylator umożliwiał usunięcie z żołądka i przewodu pokarmowego niepożądanych substancji i zanieczyszczeń. W ten sposób mógł znaleźć zastosowanie w prewencji większości chorób.
Jednak w drugiej połowie XX wieku koncerny farmaceutyczne zaczęły dyskryminować elektroterapię i propagowały medycynę farmaceutyczną, popierając raport Flexnera, który zakazał nauczania elektroterapii, homeopatii itp. na uniwersytetach.
Podobny los spotkał rewolucyjne odkrycia najwyższej klasy badacza i mikrobiologa Dr Royala Raymonda Rifa, który już w latach 40.XX wieku zainicjował nową dziedzinę nauki – elektromedycynę.
Mija już blisko sto lat, od kiedy tego typu metody leczenia zostały celowo zmarginalizowane i stabuizowane. Jednak powoli odnajdują swoje miejsce w oficjalnych strukturach.
Izraelska firma Novocure opatentowała metodę działania specjalnie dostrojonego pola elektrycznego w leczeniu glejaka (agresywnego guza mózgu). Ich urządzenie Optune jest zatwierdzone przez amerykańskie FDA. Mechanizm pola elektrycznego oddziałuje na elektrycznie naładowane części komórek, przez co zapobiega normalnemu przebiegowi procesu mitozy i w końcu prowadzi do śmierci komórek nowotworowych Urządzenie stosuje się w ponad 800 klinikach w USA

Innym przykładem terapeutycznego zastosowania ukierunkowanych częstotliwości jest urządzenie TheraBionic, które wykorzystuje modulowane pole elektromagnetyczne do leczenia nowotworów.

Kup produkt

UWAGA! W myśl art. 2 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r.o wyrobach medycznych Generator Plazmowy Sanoplasma nie jest urządzeniem medycznym.

Urządzenie nie może być stosowane do diagnozy i leczenia w rozumieniu medycyny akademickiej. Zastosowanie eksperymentalne.

Masz pytania odnośnie produktu? Zadzwoń!