Badania

rzut

Badania Hollanda

Jako współczesny przykład można podać badania dr Anthonyego Hollanda z USA, który użył lampy stworzonej na podstawie patentu dr Jamesa Bara z Plasmasonics Ltd. ( Żródło -Morphological transformations of human cancer cells and microtubules caused by frequency specific pulsed electric fields broadcast by an enclosed gas plasma antenna Gerard Dubost, Anthony Holland, James Bare, Frederic Bellossi, 2012). Nalezy zaznaczyć, że używa on wynalazku(nie wprowadzonego do masowej produkcji), który podaje dwie częstotliwości jednocześnie. Częstotliwośc była zwiększana o 1hz i jeśli po 3 minutach nie było reakcji-zwiększano częstotliwośc o 1. Wyniki były obserwowane za pomocą mikroskopu.

Na badanej przez niego próbce 30% komórek rakowych powodujących białaczkę zostaje wprowadzonych w apoptozę, „rozstrzaskanych”. Wyniki te były wielokrotnie powtarzane na innych patogenach, oficjalnie ogłoszone m.in. na konferencji BIOEM 2015.

Poniżej obraz komórek raka krwi – leukemii na początku próby, widac wiele zdrowych, okrągłych komórek

rzut
rzut

I to co się z nimi dzieje po 24h, na wideo widac jak przestają się poruszać i są rozbijane na coraz mniejsze fragmenty, poruszają się ospale, a nowe komórki są nierozwinięte prawidłowo. Należy zaznaczyć, ze żadne inne komórki nie ulegają uszkodzeniu, inaczej niż w przypadku naświetlania promieniowaniem gamma.

Oto pełne video, opisujące cały eksperyment

Odnośnik do pozostałych badań A.Hollanda:

http://novobiotronics.com/NovobiotronicsScientificPapersPostersDocumentsAndVideos1.html

A. Holland – niszczenie komórek boreliozy

Podobne procesy niszczenia i fragmentaryzacji zostały zaobserwowane przy biofilmie boreliozy(borrelia burgdorferi). To zjawisko powstało przy podaniu kolejno po sobie czestotliwości na które zachodziła reakcja przez 3 minuty – (Źródło- Critical Oscillatory Tolerance Threshold of Borrelia Burgdorferi – Olshefsky, Holland, Ahern, 2013)

Inne istotne badania wskazujące na skuteczność działania lampy plazmowej

 

1. A radio frequency electric current enhances antibiotic efficacy against bacterial biofilms.
Caubet R1, Pedarros-Caubet F, Chu M, Freye E, de Belém Rodrigues M, Moreau JM, Ellison WJ., Uniwersytet w Bordeaux https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15561841/

Antybiotykoodporny biofilm Escheritia Coli został potraktowany częstotliwościami radiowymi, które działały podobne do elektroporacji, w efekcie zwiększajac podatność bakterii na gentamycyne i oxytetracyklinę

 

2. Targeted treatment of cancer with radiofrequency electromagnetic fields amplitude-modulated at tumor-specific frequencies
Jacquelyn W. Zimmerman,1 Hugo Jimenez,1 Michael J. Pennison,1 Ivan Brezovich,2 Desiree Morgan,3 Albert Mudry,4 Frederico P. Costa,5 Alexandre Barbault,6 and Boris Pasche1
Chinese Journal of Cancer  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3845545/

W artykule przytaczane są wyniki urządzenia twórców – Therabionic oraz przegląd dotychczasowych naukowych wyników nad częstotliwościami. Wynika z nich, ze można uzywac specyficznych radiowych częstotliwości, aby wywołac w pacjencie okreslony skutek. Zarówno zdrowym jak i chorym.
W badaniach przeprowadzonych przez tworców udowodniono za pomocą narzedzi do biofeedbacku, że niska częstotliwość 42,7 Hz powoduje wzmożoną senność u zdrowych pacjentów. Natomiast użycie tej samej częstotliwosci u pacjentów dotknietych chroniczną bezsennością nei dawało efektu. Użycie ciągu częstotliwości 2.7 Hz, 21,9 Hz, 42,7 Hz, 48,9 Hz spowodowało znaczną poprawę.
Wnioskiem pracy naukowej Barbaulta(2001) była hipoteza, że guzy rakowe mogą być wrażliwe na określone modulowane czestotliwości radiowe. Biofeedback robiony pacjentom z tym samym guzem dawał te same wyniki(te same czestotliwosci) bez względu na płeć, rasę i wiek. Wyprodukowano bardzo precyzyjne generatory częstotiwości i wykryto, że 75% częstotliwości u pacjentów z rakiem piersi wystepuje tylko w tym jednym specyficznym typie raka, natomiast mała liczba częstotliwości powtarza się u tych wszystkich rakowych pacjentów – 1,873.477 Hz, 2,221.323 Hz, 6,350.333 Hz i 10, 456.383 Hz. Do terapii zastosowano urządzenie, które później zostało wprowadzone jako Therabionic P1. Odniesiono kilka sukcesów na grupie badawczej i w kolejnym badaniu z podwojnie ślepą próbą, najistotniejszym była wieksza przeżywalność w dłuższym okresie czasu, pow. 5 lat, osób z nowotworami IV stopnia (9,8%) w porównaniu do grupy używajacej standardowego leku chemioterapeutycznego (2,2%).

 

3. Overall Survival in Glioblastoma Patients Treated With Optune® Correlates With Compliance: Consistency Across Studies
Wyatt Potter, Bimal Shah, Melissa Shackelford,Joe Davis,Charles Boatwright,and Jeanine Certo https://europepmc.org/article/pmc/pmc5691920

Kolejnym urządzeniem opatentowanym i stosowanym standardowo jest Optune. Stosuje się go specyficznie wspomagajaco w terapii glejaka, oraz zakończone badania kliniczne III fazy na nowotwory płuc. Terapia glejaka została dopuszczona przez FDA w USA, w EU są kończone badania certyfikacyjne. Terapia polega na wykorzystaniu biofeedbacku do wyznaczenia częstotliwości oraz załozenia miejscowych elektrod prądowych, które działaja razem z akumulatorem noszonym w torbie. Nazwano całą technologię TTF fields (pola leczące guzy), aby odróżnić się od standardowego nazewnictwa oraz móc opatentowac technologię. Najistotniejszą informacją jest to, że największą przeżywalność zaobserwowano w grupie stosującą częstotliwości 24h na dobę. Obrazuje to, że częstotliwości nie mają toksycznego wpływu na pracę organizmu bez względu an dawkę oraz, że napromieniowują ciało tak jak standardowe urządzenia elektryczne – ok 2W/kg. Zgodnie z obserwacjami dr Hollanda, terapia jest natychmiastowo przerywana kiedy urządzenie jest wyłączane-możemy się domyślać, że komórki przestają być poddawane rezonansowi i ich struktura nie jest niszczona. Przeżywalność pacjentów wzrosła z 5% przy standardowej chemioterapii do 13% przy chemioterapii i Optune.

 

Kup produkt

UWAGA! W myśl art. 2 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r.o wyrobach medycznych Generator Plazmowy Sanoplasma nie jest urządzeniem medycznym.

Urządzenie nie może być stosowane do diagnozy i leczenia w rozumieniu medycyny akademickiej. Zastosowanie eksperymentalne.

Masz pytania odnośnie produktu? Zadzwoń!