Jak działa

rzut

FIZYKA, NIE MAGIA

Opracowany w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu fizyki i biologii komórkowej.

Biologia komórkowa dowiodła, że oprócz tradycyjnie postrzeganej struktury receptorów w błonach komórkowych, które odbierają i reagują na cząsteczki fizyczne, istnieją również struktury, takie jak rzęski pierwotne, które reagują na wibracje. Anteny na tych „odbiornikach energii” wibrują jak tunery. Jeśli wibracje otoczenia rezonują z anteną receptora, ładunek białka i receptor zmieniają kształt, ponieważ receptory są zdolne do odczytu pola energetycznego.
Dlatego przestarzały jest pogląd, że na fizjologię komórki mogą wpływać jedynie cząsteczki fizyczne. Biologiczne zachowanie organizmu można kontrolować na przykład z wykorzystaniem impulsów elektromagnetycznych, podobnie jak w przypadku zastosowania kuracji farmakologicznych.
Wpływem pola elektromagnetycznego na systemy biologiczne na płaszczyźnie biomolekularnej zajmuje się bioelektrodynamika, której pionierem w Czeskiej Republice jest inż. Jiří Pokorný, DrSc., Członek Akademii Nauk Republiki Czeskiej. Badania pokazują, że w pewnych okolicznościach zewnętrzne impulsy mogą pobudzać oscylacje mikrotubuli tworzących wrzeciono mitotyczne, w pobliżu którego powstaje lokalne pole elektryczne o wysokiej częstotliwości, zmiennej strukturze przestrzennej oraz dużej intensywności,które może zakłócić proces mitozy. Badania znajdują zastosowanie głównie w medycynie, a ta zaczyna dostrzegać w krótkich impulsach elektrycznych obiecującą metodę leczenia nowotworów.

Działanie Sanoplasma 2 opiera się na prawie fizyki Kirchoffa

Cząsteczki są w stanie absorbować promieniowanie o tych samych częstotliwościach, które same emitują.

Jeśli częstotliwość energii emitowanej przez rurkę plazmową odpowiada emisji, a zatem i częstotliwości absorpcji narządu, następuje celowa stymulacja określonych ścieżek nerwowych i wspieranie aktywności elektromagnetycznej organizmu, co może skutkować kompensacją procesów patologicznych.

Jak działa terapia elektromagnetyczna z aplikatorem plazmowym?
Działanie generatora plazmy ma pozytywny wpływ na przebieg ostrych i przewlekłych chorób.
Terapia ta opiera się na działaniu elektromagnetycznych fal oscylacyjnych na patogenne mikroorganizmy. Jeśli zsynchronizujemy długość fali promieniowania generatora z rzeczywistą długością jednej z wewnętrznych struktur patogenu, struktura ta zostanie poddana wibracji i zaburzona mechanicznie. Efekt ten można porównać do zjawiska, kiedy szkło pęka pod wpływem głosu głosu śpiewaczki operowej. W praktyce metodę tę stosuje się najczęściej przy wykorzystaniu długości cząsteczek DNA i RNA.

Do obliczenia efektywnej częstotliwości, korzystamy z fizycznej konwersji z prędkością światła. Jeśli podzielimy prędkość światła przez rzeczywistą długość cząsteczki DNA, otrzymamy odpowiednią częstotliwość rezonansową drobnoustroju. Następnie przekształcamy ją na niższe harmoniczne częstotliwości, możliwe do wykorzystania w paśmie częstotliwości generatora plazmy. Do obliczeń używamy zarówno prędkości światła w próżni, jak i prędkości światła w organizmach żywych. Następnie zaś stosujemy oba rodzaje uzyskanych częstotliwości.

Obecnie, na podstawie długości cząsteczek RNA nowych szczepów wirusa, stosujemy tę metodę do obliczania częstotliwości rezonansowych Koronawirusa COVID-19 .

rzut
rzut

Sanoplasma na tle konkurencji

Sanoplasma ma najmocniejsze pole elektryczne ze wszystkich lamp na rynku europejskim do 30 tyś zł

Dr inż. Robert Macku z Wydziału Elektrotechniki w Brnie (VUT Brno) dokonał porównania najpopularniejszych lamp plazmowych na rynku : Sanoplasmy 1 generacji , RPZ-14, Spooky2 oraz Truerife.

Wyniki badania można znaleźć w poniższej tabeli, wynika z niej, że Sanoplasma ma najmocniejsze pole elektromagnetyczne ze wszystkich badanych lamp, więc największa ilość energii elektrycznej dotrze do ciała.

Są to oczywiście bezpieczne wartości, nasza maszyna spełnia restrykcyjne wymagania CE.

 

Poniższa tabela ułatwi odczytanie wyników. Przeliczenie dBm na mW.

-30 dBm0,001 mW
-20 dBm0,01 mW
-10 dBm0,1 mW
0 dBm1 mW
10 dBm10 mW
20 dBm100 mW
30 dBm1000 mW

Kup produkt

UWAGA! W myśl art. 2 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r.o wyrobach medycznych Generator Plazmowy Sanoplasma nie jest urządzeniem medycznym.

Urządzenie nie może być stosowane do diagnozy i leczenia w rozumieniu medycyny akademickiej. Zastosowanie eksperymentalne.

Masz pytania odnośnie produktu? Zadzwoń!